Arial Travelin erikoismatkaehdot

Ari-Al Travel Oy (myöhemmin ArialTravel tai matkanjärjestäjä) on matkojensa vastuullinen matkanjärjestäjä.

ArialTravelin liikeyritystunnus on 2354177-4. ArialTravel  on Suomen Matkatoimistoalan Liitto ry:n (SMAL) jäsen.

Sopimusehdot koskevat sopimusta Arial Travelin ja matkapaketin ostavan asiakkaan välillä. Matkapaketeissa noudatamme SMAL:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia Yleisiä matkapakettiehtoja.

Matkaehdot on laadittu ottaen huomioon EU direktiivi (EU 2015/2302) ja laki matkapalveluyhdistelmistä (9 01/2017) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

Noudatamme Yleisten matkapakettiehtojen lisäksi 1.7.2018 alkaen ArialTravelin alla olevia täsmentäviä lisä- ja erityisehtoja, joihin asiakkaan tulee tutustua ennen matkasopimuksen tekemistä.

Erikoismatkoissa ja asiakkaan tilauksesta räätälöidyissä ryhmämatkoissa voidaan matkan erityisluonteen vuoksi soveltaa näistä ehdoista poikkeavia matkakohtaisia erityisehtoja, jotka ilmoitetaan kyseisen matkan tiedoissa tai varausvahvistuksessa.

Maksamalla varausmaksun asiakas tai ryhmävarauksen yhteyshenkilö hyväksyy matkavahvistuksen tiedot ja kyseiseen matkaan sovellettavat ArialTravelin matkaehdot.

ASIAKKAAN ON LUETTAVA HUOLELLISESTI HÄNELLE TOIMITETUT ASIAKIRJAT JA TARKISTETTAVA, ETTÄ HÄNELLE VARATUT PALVELUT TÄSMÄÄVÄT TILAUKSEN KANSSA.

1. MATKASOPIMUS

1.1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus matkapaketin ostamisesta syntyy asiakkaan ja matkanjärjestäjän välille ja sitoo molempia osapuolia, kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja maksaa varausmaksun sovittuun ajankohtaan mennessä. Sitä ennen asiakas on vastaanottanut ja hyväksynyt nämä sopimusehdot.

1.2. MATKA-ASIAKIRJAT

Matkanjärjestäjä lähettää asiakkaalle laskun/matkavahvistuksen sekä linkin matkakuvaukseen heti asiakkaan tehtyä matkavarauksen. Matka-asiakirjat lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut matkaa varatessaan. Myös muussa kirjeenvaihdossa käytetään kyseistä osoitetta.

Asiakkaan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana. Asiakas on velvollinen laskun/matkavahvistuksen vastaanotettuaan tarkistamaan se ja ilmoittamaan välittömästi matkanjärjestäjälle, mikäli tiedot eivät vastaa sitä, mistä on sovittu.

1.2.1. MATKAVAHVISTUS

Matkavahvistuksesta ilmenee matkustajan nimi kuten passissaan, mahdolliset lisämaksulliset palvelut (esim. retkipaketti, matkanpidennys, jne.), maksutiedot, viisumimääräykset, matka-aikataulu lentoaikatauluineen (paikallista aikaa) sekä kaikki olennaiset tiedot sisältäen mahdolliset poikkeamat matkanohjelmasta.

1.2.2. MATKAOHJELMA

Matkaohjelma sisältää matkakuvauksen, voimassa olevat hinnat sekä maininnan oletetuista lisäkustannuksista, käytännön tietoa matkasta tai erityisehdoista/poikkeavasta ennakkomaksusta, jotka ovat voimassa kyseisellä matkalla.

Matkaohjelmat hintatietoineen ovat ArialTravelin kotisivuilla www.arialtravel.fi

Kotisivuilla oleva matkakuvaus on lyhyt esittely matkasta eikä se kata koko matkaa yksityiskohtaisesti.

2. HINTA JA MAKSAMINEN

2.1. HINTA

Matkan hinta on kokonaishinta, joka sisältää kaikki tiedossa olevat pakolliset verot ja maksut. Matkakohteissa voidaan periä paikallisia maksuja, sisäänpääsymaksuja ja veroja, joita ei voida periä sopimuksen syntyessä, sillä kyseiset maksut liittyvät paikallisiin säädöksiin tai ylimääräisten palveluiden käyttöön sopimuksessa mainittujen lisäksi. Matkustajalla tulee aina olla mukanaan paikallista tai kansainvälistä valuuttaa (useimmiten USD) tällaisia kuluja varten. Maksut on yleensä mainittu matkaohjelmassa. Maksut voivat muuttua varausajankohdan ja matka-ajankohdan välillä.

2.2. MAKSUEHDOT

Matkavarauksen yhteydessä maksetaan ennakkomaksu, joka on yleensä 400-700€/hlö.

Yksittäisillä matkoilla voi olla omat maksuehdot ja tiukemmat peruutusehdot. Erityisehdot selviävät aina matkaohjelmasta tai matkavahvistuksesta.

Ennakkomaksu tulee maksaa 7 päivän kuluessa varauksesta, muussa tapauksessa matkasopimus raukeaa.

Loppumaksu tulee olla maksettu viimeistään 45 päivää ennen lähtöpäivää. Joillakin matkoilla loppumaksu voi tulla maksettavaksi jo aikaisemmin, tämä selviää matkaohjelmasta tai matkavahvistuksesta.

ArialTravelin toimistokulut ovat 150€/hlö asiakkaasta johtuvissa muutos- ja peruutustilanteissa.

2.3 MAKSAMINEN

Ennakko- ja loppumaksu maksetaan laskussa mainitulle ArialTravelin pankkitilille.

3. MATKAVAKUUTUS JA PERUUTUSTURVA

Matkamme eivät sisällä peruutusturvaa tai muita henkilökohtaisia vakuutuksia. Asiakkaan tulee ottaa jo matkan varausvaiheessa riittävän kattava matkavakuutus, joka kattaa myös mahdollisen matkan pidennyksen ja matkatavarat. Suosittelemme liittämään vakuutukseen peruutusturvan oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Vakuutuksen tulee aina olla voimassa ennen matkalle lähtöä ja koko matkan ajan. Ottakaa yhteys omaan vakuutusyhtiöönne ja kertokaa matkakohteesta ja matkan luonteesta. Vakuutusyhtiö selvittää, millainen vakuutus sopii teille parhaiten. Vakuutusta ei voi ottaa matkan aikana. Mikäli matka suuntautuu vuoristoon tai korkeaan ilmanalaan, on syytä tarkistaa, että vakuutus kattaa myös mahdollisen vuoristotaudin tai sairastapauksissa tarvittavan helikopterikuljetuksen.

Kehotamme matkustajiamme tarkistamaan oman vakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, etenkin, jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Lisäksi joihinkin maihin saatetaan tarvita laajennettu matkavakuutus. Matkalle on hyvä ottaa mukaan kopio vakuutuspapereista tai vakuutusyhtiön kortti ja jättää tiedot vakuutuksesta myös lähiomaisille.

Ylivoimaisissa tilanteissa (esim. lakko, luonnonkatastrofi, terrorismi tai vastaava) ArialTravel ei ole vahingonkorvausvastuussa aiheutuneista vahingoista. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvissä tapahtumissa tai vahingoissa matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu kyseisen lainsäädännön mukaisiin säännöksiin.

4. ASIAKKAAN YLEISET VELVOLLISUUDET

4.1. PASSI JA VIISUMI

Mikäli muuta tietoa ei ole annettu, viisumimääräykset matkavahvistuksessa koskevat vain Suomen kansalaisia ja ilmoitettua matkaohjelmaa. Jos asiakas aikoo muuttaa matkasuunnitelmaa (esim. matkan pituutta), myös viisumimääräykset voivat muuttua. Viisumi tulee olla hankittuna ennen matkalle lähtöä ja se pitää esittää lähtöselvityksessä.

Passin tulee useissa maissa olla voimassa vähintään 6 kuukautta matkalta paluupäivän jälkeen. Monet maat edellyttävät että passi on koneellisesti luettava. Kaikki matkanjärjestäjän ohjeet koskevat ainoastaan Suomen passilla matkustavia.

Matkustajalla on velvollisuus ilmoittaa matkanjärjestäjälle, mikäli hän ei ole Suomen kansalainen tai omaa kaksoiskansalaisuuden. Muiden maiden kansalaisten tulee kääntyä viisumiasioissa kohdemaan suurlähetystön tai konsulaatin puoleen. ArialTravel ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy esim. puuttuvien tai rikkinäisten maahantuloasiakirjojen (esim. passi, viisumi) tai rokotusten vuoksi.

Matkustajan tulee huomioida, että viisumin saantiin kuluva aika vaihtelee maittain. Joissakin tapauksissa viisumin saaminen voi kestää jopa useita kuukausia. Matkoille osallistujien tulee myös huolehtia, että passissa on riittävästi tyhjiä sivuja viisumeita ja leimoja varten. Osalle matkoistamme tarvitaan 3-4 tyhjää sivua. ArialTravel ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta (esim. ennakkomaksu, viisumikulut), jos viisumia ei jostakin syystä myönnetä. Joissakin maissa maahan tullessa asiakkaan on esitettävä voimassa oleva paluulippu ja todistettava, että mukana on riittävä summa rahaa.

Alle 18 v. lapsella on oltava oma passi. Huomaathan, että monissa maissa on erityismääräykset matkustajille, jotka saapuvat maahan vain toisen vanhemman kanssa tai matkustavat muiden kuin omien lasten kanssa. Tällaisissa tapauksissa on parasta ottaa etukäteen yhteyttä kohdemaan suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Passi, viisumi tai muut matkaa varten tarvittavat asiakirjat asiakas hankkii itse, eivätkä ne sisälly matkan hintaan mikäli ei muuta ole erikseen matkaohjelmassa mainittu.

4.2. ROKOTUKSET

Tarkemmat tiedot rokotuksista ja niiden tarpeellisuudesta pyydetään aina tarkistamaan näiltä sivustoilta: https://www.thl.fi , https://www.rokote.fi  tai mieluummin omalta lääkäriltä/terveydenhoitajalta. Vaadittavat rokotukset tulee dokumentoida kansainväliseen rokotuskorttiin, jonka asiakkaan on otettava mukaan matkalle.

4.3. LIIKUNTARAJOITTEISET HENKILÖT

Pääsääntönä on, että kaikkien matkustajien tulee kyetä liikkumaan itsenäisesti ilman apua. ArialTravelin matkat eivät yleensä sovellu liikuntarajoitteisille. Myös bussi- ja junamatkoilla sekä risteilyillä on käveltävä nähtävyyksille ja sieltä takaisin. EU-asetuksen 1107/2006 artiklan 4 kappaleen 2 mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus vaatia, että liikuntarajoitteisella matkustajalla on mukanaan avustaja koko matkan ajan. Matkanjärjestäjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä sellaisen asiakkaan varausta, joka ei ole kykenevä suoriutumaan matkasta ilman apua. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa kieltäytymisen asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta.

4.4. MATKA-ASIAKIRJOJEN TARKISTAMINEN

Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa hänelle lähetetyt matka-asiakirjat ja käytännön ohjeet sekä ottaa viipymättä yhteys matkanjärjestäjään, mikäli tiedot eivät vastaa sovittua. Edelleen asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa matkanjärjestäjälle, mikäli asiakkaan tilassa tapahtuu merkittävä muutos matkan varaamisen jälkeen, esim. sairaus tai raskaus.

4.5. NIMI MATKA-ASIAKIRJOISSA

Asiakkaan vastuulla on, että matka-asiakirjoissa on nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin matkalla käytettävässä passissa. Mikäli asiakas huomaa, etteivät nimet matka-asiakirjoissa ja passissa täsmää, hänen on viipymättä otettava yhteyttä matkanjärjestäjään, joka yrittää korjata virheen. Mikäli nimien täsmäämättömyys johtuu asiakkaan huolimattomuudesta/tilanteen muuttumisesta, virheen korjaamisesta aiheutuvat kulut koituvat asiakkaan maksettaviksi.

Muutoskulujen hinta on vähintään toimistokulut 150€/hlö. Huom! Useimmat lentoyhtiöt eivät salli nimen muutosta / korjausta kaikkiin lipputyyppeihin, jolloin veloitetaan kokonaan uuden lennon hinta. Mikäli nimenmuutos/korjaus ei ole mahdollinen, asiakas ei voi pitää matkanjärjestäjää vastuullisena.

4.6. LENTOMATKA

Asiakkaan lentoliput on varattu tietylle matkalle, joka käy ilmi laskusta/matkavahvistuksesta. Lentolippuja ei voi muuttaa, peruuttaa, siirtää toiselle henkilölle eikä lähtö-/paluupäivää siirtää myöhemmäksi kuluitta. Sama pätee myös businessluokan lentolippuihin, joihin ryhmämatkalla liittyy rajoituksia. Lippumuutoksen tai peruutuksen hinta vaihtelee lipputyypeittäin, ja asiakas voi joutua hankkimaan kokonaan uuden lentolipun.

Lentolipuissa mainitut ajat ovat paikallista aikaa. Muutoksia voi tulla, sillä aikataulut on laadittu kauan ennen lähtöpäivää. Tästä syystä on tärkeää, että asiakas tarkastaa lähtöajat hänelle lähetetyistä matka-asiakirjoista.

Lentoliput, hotellitiedot sekä muut matkaan liittyvät tiedot saapuvat asiakkaalle yleensä viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua.

Tavallisimmin lähtöselvitysaika on kaksi tuntia ennen lennon lähtöaikaa. Yksittäiset lentoyhtiöt tai lentokentät voivat vaativat aikaisempaa lähtöselvitystä. Tarkka lähtöselvitysaika on merkitty matkaohjeisiin sekä matka-asiakirjoihin. Lentokenttä- ja turvatarkastusjärjestelyt muuttuvat usein, eikä matkustaja voi luottaa siihen, että kaikki on samalla tavalla kuin aiemmin. On asiakkaan omalla vastuulla ilmoittaa lähtöselvitysjonossa henkilökunnalle, jos hän epäilee, ettei ehdi tehdä lähtöselvitystä ajoissa.

Jos lento sisältää välilaskun, välilentoasemalle saapuessa matkanjohtaja tarkastaa seuraavan lennon lähtöportin numeron (jos se on tiedossa) sekä koneeseenmenoajan ja ilmoittaa siitä asiakkaalle. Matkanjohtaja tarvittaessa opastaa asiakasta lähtöportin odotustilaan, jonka jälkeen odotusajan toiminta on asiakkaan omalla vastuulla.  Asiakkaan vastuulla on ”Lähtevät lennot” / ”Departure flights” -taulusta lennon mahdollisten muutosten tarkastus (lähtöportin numeron, aikataulun jne. muutokset) ja tulo ajoissa  koneeseen. Hätätilanteessa lennon odotusaikana asiakkaan on otettava yhteyttä matkanjohtajaan välittömästi.

Jos matkustaja ei saavu koneen lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua.

Jos matkustaja ei käytä jotain hänelle varatuista kuljetuksista (esim. menolentoa), peruuntuvat sen jälkeiset kuljetusosuudet (esim. paluulento) ilman takaisinmaksua.

4.7. OHJEISTUS MATKAN AIKANA

Asiakkaan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä. Asiakas ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa viranomaisten toiminnasta sisältäen poliisin puuttumisen/toiminnan yhteydessä asiakkaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Matkustaja on tällaisessa tilanteessa itse vastuussa kuluista, joita tilanteesta aiheutuu, eikä ole oikeutettu maksun palautukseen.

Kuten aiemmin on jo mainittu, osallistuminen matkalle edellyttää, että asiakas on tutustunut matkaa koskevaan tietoon, kuten matkaohjelmaan, laskuun/matkavahvistukseen, matka-aikatauluun, käytännön tietoihin matkakohteesta ja että asiakas noudattaa tässä annettuja ohjeita. Sen lisäksi asiakkaan oletetaan tutustuneen yleisesti saatavilla olevaan tietoon matkakohteen ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta, terveystilanteesta sekä luontoon ja säähän liittyvästä tilanteesta.

Asiakkaan tulee käyttäytyä vastuullisesti sekä noudattaa matkanjärjestäjän tai tämän edustajan ohjeita. Matkustajia kehotetaan välttämään liikkumista yksin tuntemattomilla ja syrjäisillä alueilla erityisesti pimeällä. Matkustajan tulee etsiä tietoa matkakohteen opaskirjoista tai kotisivustoilta, jotka tarjoavatusein yksityiskohtaisempaa tietoa. Mikäli on tarvetta, apua voi aina pyytää konsulaatista tai suurlähetystöstä tai muiden EU-maiden edustustoista, mikäli Suomella ei ole omaa edustustoa kyseisessä maassa.

4.7.1. TOIMIMINEN OHJEITA VASTAAN

Mikäli matkustaja ei noudata ohjeita ja säännöksiä, jotka koskevat passia, viisumia, terveyttä sekä matka-asiakirjojen tarkastamista mm. nimen osalta ja saapumista ajoissa paikalle, sekä aiheuttaa häiriötä, matkustajalla ei ole oikeutta vaatia maksunpalautusta tai korvausta matkanjärjestäjältä, välittäjältä tai alihankkijalta seurauksista, vioista, epämukavuudesta tai taloudellisista menetyksistä, joita seuraa matkustajan yleisten velvollisuuksien puutteellisesta noudattamisesta.

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

5.1. MATKAPAKETIN LUOVUTTAMINEN TOISELLE

Joissakin tilanteissa matkustajalla on oikeus luovuttaa matkapaketti perheenjäsenelle tai ystävälle. Mikäli muutos on mahdollinen, veloitamme muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut ja toimistokulut. Muutoksista aiheutuvista kaikista kuluista vastaa matkustaja. Matkanjärjestäjä ei ota jo maksettua matkaa uudelleen myyntiin. Matkapaketin voi luovuttaa vain henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot, kuten esim. passia, viisumia ja terveydentilaa koskevat ehdot.

Matkanjärjestäjällä on oikeus rajoittaa osittain tai kokonaan matkapaketin luovuttaminen toiselle mikäli luovuttaminen ei ole mahdollista alihankkijasopimuksen ehtojen puitteissa.

5.2. HINNANMUUTOKSET

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen syntymisen jälkeen oikeus muuttaa matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

– kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai

– matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen muutokset.

Matkan hinnan muuttuessa matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle hinnan korotuksesta tai alenemisesta johtuvan uuden hinnan.

Hintamuutoksesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua. Hintaa voi korottaa enintään 8 % matkan kokonaishinnasta. Mikäli korotus on suurempi kuin 8 %, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva yllä mainittuihin syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus.

Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

5.3. MATKUSTAJAN TEKEMÄT MUUTOKSET MATKAPAKETTIIN

Jos asiakas haluaa tehdä muutoksia matkapakettiin, hänen tulee viipymättä ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään. Mikäli matkanjärjestäjän on mahdollista tehdä matkaan asiakkaan toivomat muutokset, asiakas vastaa muutoksista aiheutuvista kustannuksista. Matkanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta muuttaa matkapakettia. Nimenmuutoksesta veloitetaan todelliset muutoskulut ja toimistokulut 150€.

Käyttämättömistä tai osittain käytetyistä palveluista emme suorita takaisinmaksua,

Jos asiakas vaatii muutoksia, vaikkei matkanjärjestäjä pysty niitä voimassa olevan sopimuksen puitteissa tekemään, katsotaan asiakkaan vaatimat muutokset voimassa olevan matkapaketin peruuttamiseksi (kuten kohdassa 6.2.1) ja uudeksi matkatilaukseksi. Matkaan liittyvät erityistoiveet pyritään täyttämään, mutta takuuta toiveiden täyttämiselle ei voi antaa, ei edes silloin, kun erityistoive sisältyy laskuun.

Tiedostelu mahdollisesta matkustus-/majoitusluokan korotuksesta ja/tai matkanpidennyksestä tulee aina tehdä hyvissä ajoin ennen matkaa, mieluiten matkaa tilattaessa.

5.4. MATKANJÄRJESTÄJÄN TEKEMÄT MUUTOKSET MATKAPAKETTIIN

5.4.1. MERKITYKSELTÄÄN VÄHÄISET MUUTOKSET

Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä kohtuullisia ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettiin ennen matkan alkua ilman matkustajan hyväksyntää. Matkanjärjestäjän tulee ilmoittaa matkustajalle muutoksista ennen matkan alkua viipymättä, selkeästi ja yksiselitteisesti.

Matkan aikana esim. matkaohjelmassa olevien päivien retkijärjestys saattaa muuttua tai maan sisäiseen lentoon voi tulla välilasku.

Kotisivuillamme julkaistut ja mainitut hotellitasoluokitukset perustuvat omaan luokitukseemme. ArialTravel pidättää oikeuden vaihtaa hotelli vastaavaan tai korkeampitasoiseen hotelliin ilman velvollisuutta hinnan alennuksiin tai muihin korvauksiin.

Osa erikoismatkoistamme vaatii muutoksia vielä lähellä matkan alkua, sillä pyrimme toteuttamaan matkan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon ottaen säätilan sekä muut paikalliset olosuhteet ja tapahtumat. Monissa kohteissa säästä ja infrastruktuurista johtuvia muutoksia tulee niin usein, että matkustajan on hyvä asennoitua niihin matkan luonteeseen kuuluvina. Hinnanalennusta tai vahingonkorvausta ei makseta myöhästymisistä tai muutoksista, jotka johtuvat tällaisista ns. ylivoimaisista esteistä.

5.4.2. MUUT MUUTOKSET

Jos matkanjärjestäjä ennen matkapaketin alkua

– tekee merkittäviä muutoksia matkapakettiin tai

– ei kykene toteuttamaan matkaa sovitulla tavalla tai

– korottaa matkan hintaa yli 8 %,

matkustajalla on seuraavat oikeudet:

– Matkustaja voi peruuttaa sopimuksen ja saada takaisin matkasta maksamansa hinnan

– Mikäli matkanjärjestäjä tarjoaa mahdollisuutta, matkustaja voi osallistua korvaavalle matkalle.

Matkanjärjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä matkustajalle merkittävistä muutoksista matkajärjestelyihin sekä siitä, millainen vaikutus muutoksilla voi olla matkan hintaan.

Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkaa, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset. Matkustajalla on joissakin tapauksissa oikeus saada korvausta, mikäli yllä mainitut merkittävät muutokset aiheuttavat hänelle taloudellista vahinkoa, paitsi jos syy muutoksiin johtuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

5.4.3. LENNON MYÖHÄSTYMINEN

EU-asetuksen 261/2004 mukaan lennon myöhästyessä matkustajan tulee tehdä valitus suoraan lentoyhtiölle. Asetus 261/2004 ei näin ollen koske matkanjärjestäjää, jonka toimintaa säätelee sen sijaan laki matkapalveluyhdistelmästä. Matkanjärjestäjän vastuu ei ulotu kansainvälisiin ehtoihin ja sopimusrajoituksiin. Asiakas ei yleensä ole oikeutettu korvauksiin matkanjärjestäjän taholta myöhästyneen kotimatkan takia.

6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

6.1. MATKAPAKETIN PERUUTTAMINEN

6.1.1. NORMAALIT PERUUTUSEHDOT

Seuraavia sääntöjä sovelletaan, mikäli matkavahvistuksessa ei mainita muita peruutusehtoja. Yksittäisiin matkoihin voi liittyä erityiskuluja.

ArialTravel perii peruutusmaksua seuraavasti:

Jos matkustaja peruu matkansa

– viimeistään 76 päivää ennen matkan alkua perimme toimistokuluina 150€/hlö

– 75 päivää – 46 päivää ennen matkan alkua perimme matkan varausmaksun (yleensä 400 – 700€/hlö)

– 45 päivää – 31 päivää ennen matkan alkua perimme 50 % matkan hinnasta per henkilö

– 30 päivää – 15 päivää ennen matkan alkua perimme 75 % matkan hinnasta per henkilö

– 15 päivää – lähtöpäivä perimme 95 % matkan hinnasta per henkilö

Joidenkin matkojemme peruutusehdot saattavat olla edellä mainituista poikkeavat. Reittilentojen sitovat lentoliput voidaan joutua kirjoittamaan useita kuukausia ennen matkan alkua tai jopa varaushetkellä. Matkaohjelman majoitukset ja maapalvelut voidaan joutua maksamaan alihankkijoille hyvissä ennen lähtöä, näistä ei usein saada hyvityksiä peruutustapauksissa. Kerromme poikkeavista ehdoista kyseisen matkan yhteydessä.

Mikäli peruutus tapahtuu, kun lentolippu on jo kirjoitettu, matkanjärjestäjä antaa asiakkaalle todistuksen vakuutusyhtiötä varten.

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti ArialTravelille info@arialtraveltravel.fi . Peruutuspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin olemme vastaanottaneet tiedon.

6.1.2. MATKAN PERUUTTAMINEN SOTATOIMISTA TMS. JOHTUEN

Asiakas voi peruuttaa kuluitta matkapaketin ennen matkan alkamista, mikäli hän epäilee, että mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen syntymisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ilmenneiden väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Jotta asiakas voi peruuttaa matkan kuluitta, väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden tulee objektiivisen arvion mukaan olla sellaiset, että matkustaminen kohteeseen ei ole turvallista. Objektiivisella arviolla tarkoitetaan ulkoministeriön tai terveysviranomaisten virallisia ohjeita, esim. matkustuskielto.  Ulkoministeriön kotisivut ja matkustustiedotteet maittain: https://www.formin.fi

Asiakkaalla on tällaisessa tapauksessa oikeus koko matkan hinnan palautukseen, muttei oikeutta hakea muita korvauksia matkanjärjestäjältä. Asiakkaalla ei ole oikeutta kuluttomaan peruutukseen, mikäli hän sopimusta tehtäessä on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää tilanteesta tai tilanne on ollut yleisesti tiedossa. Jos kuluttoman peruutuksen ehto ei täyty, peruutusta koskevat kohdan 6.1.1. normaalit peruutusehdot.

Kiertomatkojen yhteydessä asiakkaalla on oikeus peruuttaa se osa matkaa, joka tapahtuu alueella, jonne matkustamista tulee välttää. Mikäli kyseinen osa muodostaa merkittävän osan matkapaketista, asiakkaalla on tällöin oikeus peruuttaa koko matka.

6.1.3. HINNANPALAUTUKSEN JA PERUUTUSMAKSUN LASKEMISEN AJANKOHTA

Peruuttaessaan matkan matkustajalla on oikeus saada takaisin kohtien 6.1.1. ja 6.1.2 mukaan määräytyvä summa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen.

6.2. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA

6.2.1. MATKAN PERUUTTAMINEN LIIAN VÄHÄISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN PERUSTEELLA

Mikäli matkan toteutus riippuu tietystä vähimmäisosallistujamäärästä, tämä on mainittu matkaa koskevassa materiaalissa. Mikäli vähimmäisosallistujamäärä ei täyty, matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus ja ilmoittaa asiakkaalle sopimuksen purkamisesta viimeistään 30 pv ennen matkan alkua.

6.2.2. MATKANPERUUTTAMINEN VÄISTÄMÄTTÖMIEN JA POIKKEUKSELLISTEN OLOSUHTEIDEN VUOKSI

Matkanjärjestäjällä on lisäksi oikeus peruuttaa matka, mikäli matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden takia.

Matkanjärjestäjän tulee ilmoittaa sopimuksen purkamisesta asiakkaalle viivyttelemättä ja ennen matkan alkamista. Yllä mainituissa tilanteissa asiakkaalle palautetaan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusajankohdasta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvauksiin.

7. VIRHEET JA REKLAMAATIOT

Mikäli matkan alettua havaitaan virhe – matkalla tai perillä matkakohteessa – matkustajan on välittömästi ilmoitettava virheestä matkanjärjestäjälle, tämän edustajalle tai alihankkijalle, jota virhe koskee. Osa matkoistamme suuntautuu maihin, jossa liikennejärjestelyt, aikataulut, ilmasto-olosuhteet ja viranomaisten määräykset muuttuvat ja muuttavat ohjelmaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin näissä tapauksissa. Jos matkanjärjestäjän edustaja tai alihankkija ei pysty matkustajan käsityksen mukaan korjaamaan virhettä riittävästi, matkustajan tulee tehdä reklamaatio suoraan matkanjärjestäjälle. Reklamaatio lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@arialtravel.fi

Matkustajan tulee varmistaa, että matkanjärjestäjän edustaja ja/tai alihankkija merkitsee paikan päällä ilmoituksen virheestä muistiin kirjallisesti. Lisäksi matkustajan tulee huolehtia siitä, että saa kuittauksen virheilmoituksen vastaanotosta. Matkustajan tulee pystyä osoittamaan kirjallisella dokumentilla, milloin ilmoitus on tehty, kenelle, mistä reklamaatio on tehty ja miten asia on korjattu. Kirjallisen dokumentin puuttumisella voi olla vaikutusta matkustajan oikeuteen vedota virheeseen jälkikäteen ja vaatia vahingonkorvausta.

8. RAJOITUKSIA MATKANJÄRJESTÄJÄN KORVAUSVASTUUSEEN

Varsovan ja Montrealin yleissopimuksen, EU-asetuksen 889/2002 ja 261/2004 sekä ilmailulain mukaan lentoyhtiöllä on vastuu lentokuljetuksesta. Matkanjärjestäjän vastuuta määriteltäessä otetaan huomioon Varsovan ja Montrealin yleissopimukset (lentoliikenne), Ateenan yleissopimus ja EU-asetus 392/2009 (merten matkustajaliikenteen harjoittajat), COTIF-yleissopimus sekä EU-asetus 1371/2007 (Rautatie-liikenne). Matkanjärjestäjän korvausvastuu ei näin ollen voi ylittää liikenteenharjoittajien vastuuta.

9. KORVAUSVAATIMUKSET MATKAN PÄÄTYTTYÄ

Mahdolliset vaateet korvauksesta ja/tai suhteellisesta hinnanalennuksesta – seurauksena virheestä, josta on tehty ohjeiden mukainen valitus ja jota matkanjärjestäjä ei ole korjannut – on osoitettava matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa matkan päätyttyä. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeuden hakea korvauksia matkanjärjestäjältä. Asiakkaan tulee lähettää valituksensa sähköpostiosoitteeseen info@arialtravel.fi kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

10. MUUN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SAADUN KORVAUKSEN VÄHENTÄMINEN

Asiakkaan tulee valituksensa yhteydessä ilmoittaa matkanjärjestäjälle, mikäli hän on hakenut vahingonkorvausta tai hyvitystä myös kuljetusyhtiöltä matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla.  Mikäli muut tahot ovat myöntäneet matkustajalle hinnanalennusta tai vahingonkorvausta, matkanjärjestäjällä on oikeus vähentää korvauksen määrä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

11. RIITA-ASIAT

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan https://www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan https://www.kuluttajaneuvonta.fi . Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

12. TAKUU

ArialTravelilla on konkurssin varalta asetettu vakuus, josta matkustajalle maksetaan korvaus toteutumattomasta matkapaketista.